రెండవ భాగం: తరువాతి 100 సంవత్సరాలలో మానవులు ఎలా ఉంటారు

ప్రధాన ఇతర

తరువాతి ఆరు దశాబ్దాలు ఆండ్రాయిడ్ యుగాన్ని మరియు సామూహిక మానవ అస్తిత్వ సంక్షోభాన్ని తెలియజేస్తాయి. భవిష్యత్ భూమి యొక్క కఠినమైన పరిస్థితులను బలమైన జన్యువులు మాత్రమే భరించగలవు కాబట్టి సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్ అందం పోకడలను తెలియజేస్తుంది. ఆదిమానికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మనం చూసే శతాబ్దిని మూసివేయడం. కొంతమంది మానవులు అంతరిక్ష జీవులుగా మరియు మరికొందరు తిరిగి జంతువులుగా మార్ఫింగ్ చేయడంతో, తరువాతి శతాబ్దం గ్రహం యొక్క భవిష్యత్తు కోసం ఆశతో ముగుస్తుంది. 2058 నుండి 2118 సంవత్సరాల వరకు మానవులు ఇలాగే ఉంటారు.

2058-2068 టీన్ ఆండ్రాయిడ్ దశాబ్దం

ఆండ్రాయిడ్ తయారీ ఇప్పుడు మానవ జనన రేటును మించిపోయింది. వారి మొట్టమొదటి వాటిలో ఇప్పుడు మానసికంగా తెలివైన కౌమారదశలు మానవుని మొదటి ప్రేమకు సరికొత్త తరం ఆండ్రాయిడ్‌ను పెంచుతున్నాయి.

ఎందుకంటే సంతానోత్పత్తి రేట్లు తగ్గాయి , 1960 ల నాటి సంక్షోభం, మేము ఆండ్రాయిడ్‌తో మిళితం చేయగల బయో ఇంజనీర్ కణజాలం. మేము సంతానోత్పత్తి చేయలేకపోవచ్చు, కాని మన పరిపూర్ణ ఆండ్రాయిడ్ బిడ్డను రూపకల్పన చేయవచ్చు మరియు మనం ఎంచుకుంటే మారుతున్న సంవత్సరాలను దాటవేయవచ్చు.