యుయెన్ హెసీ, టోటో డువాన్ మరియు లిన్ గువాన్‌లతో షాంఘై రైజింగ్

MINI LIVING షాంఘై ప్రారంభానికి ముందు, షాంఘైనీస్ గుర్తింపును తిరిగి ining హించుకునే తదుపరి తరం క్రియేటివ్‌లను కలుస్తాము.