స్టీవెన్ సీగల్ తన ప్యాంటును ఎప్పుడూ పూప్ చేయలేదని ఖండించాడు

మార్షల్ ఆర్ట్స్ లెజెండ్ జూడో జీన్ లెబెల్ స్టీవెన్ సీగల్‌ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేంత వరకు (సీగల్ పూప్ చేసే వరకు, అంటే) నేను జీవించి ఉన్నంత వరకు దాదాపు రెండుసార్లు (ఇక్కడ మరియు ఇక్కడ) కవర్ చేయబడింది. ఇదే సైట్, ఇటీవల జూడో జీన్ స్టోర్‌తో చెప్పినప్పుడు...