ఎమోషనల్ కంట్రీ బల్లాడ్ కోసం సాషా స్లోన్ సామ్ హంట్‌తో జతకట్టింది ‘ఎప్పుడు ముగిసింది?’

చదవడం కొనసాగించు ..

ఆడ్ ఫ్యూచర్ యొక్క టంబ్లర్ యొక్క విజయం

చదవడం కొనసాగించు ..

ఫోబ్ బ్రిడ్జర్స్ 'గ్లూమీ కవర్ ఆఫ్ టామ్ వెయిట్స్' 'డే ఆఫ్టర్ టుమారో' ఆమె హాలిడే సాంగ్ వెర్షన్

చదవడం కొనసాగించు ..

టోబే న్విగ్వే మరియు కిల్లా కైలాన్ వారి ‘కుజో’ వీడియోలో ఒక తెలివైన వ్యక్తి కోట్

చదవడం కొనసాగించు ..

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఆసక్తికరమైన కథనాలు